Verbouwing langgevelhoeve

Deze langgevel hoeve wordt in zijn bestaande morfologie gekenmerkt door de typische schakeling van een hoofdgebouw (woning) met 2 volwaardige bouwlagen met zadeldak en een bijgebouw (schuur) met een 1 bouwlaag en zadeldak. Bij het voorgestelde ontwerp voor de verbouwing van deze zonevreemde woning hebben we getracht om deze bestaande typologie alsook de structuur van het gebouw zoveel mogelijk te bewaren.

Het bestaand woonhuis wordt volledig behouden zowel qua uitzicht als de binnenindeling. Hierin worden voornamelijk de nachtfuncties in ondergebracht. De schuur wordt daarentegen volledig omgevormd tot bijkomende woonruimte en omvat naast de bergruimtes, die zich situeren tussen het hoofd- en bijvolume, voornamelijk de dagfuncties.

In dit volume zijn ook raamopeningen toegevoegd om meer daglicht naar binnen te halen. De nieuwe openingen zijn opgevat als grote portieken die opgaan in de bestaande raamopeningen. Hierdoor ontstaat er een uniform geheel en blijft de typologie van de gevel bewaard. De nieuwe openingen maken het ook mogelijk om vanuit de nieuwe woonruimte de landelijke en open buitenruimte naar binnen te halen. Achteraan in dit volume is de ruimte dubbel hoog opengelaten zodat er rechtstreeks contact is met de ontspanningsruimte op de verdieping. In de linkerzijgevel is op de scheiding van het hoog- met het laagvolume een klein dakterras aangebracht. Hierdoor ontstaat er aan de bureau een extra buitenruimte die via een schuifraam toegankelijk is. De bestaande bergruimtes aan de rechterzijgevel fungeren in de nieuwe toestand als tuinberging enerzijds en wasplaats anderzijds.

Verder is de buitenaanleg sober gehouden uit respect voor de aanwezige natuur. Het regenwater zal gedeeltelijk opgevangen worden in een waterpartij voorzien langs het buitenterras.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten